Contact

Stichting Nederlands Toneelverbond

Het kapitaal van de Stichting wordt aangewend voor de organisatie en uitreiking van de (tweejaarlijkse) Marie Kleine-Gartman Essayprijs. Het is niet meer mogelijk om aanvragen voor overige projecten in te dienen bij het Nederlands Toneelverbond.

Bestuur
Sarah Koolschijn – voorzitter
Raymond Frenken – secretaris
Nina Aalders – penningmeester
Elsbeth Polak – bestuurslid
De bestuursleden vervullen hun taak onbezoldigd.

Adres
Pythagorasstraat 136 A
1098 GH  AMSTERDAM

Mail
nederlandstoneelverbond@gmail.com

ANBI
Stichting Nederlands Toneelverbond is een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomens- of vennootschapsbelasting.
RSIN / Fiscaalnummer: 803743026
KvK nummer: 41198706
IBAN: NL31TRIO0197664237

Ontwerp
Campagnebeeld 2017 & 2019: Fabian Hijlkema
Website: Willem Sjoerd van Vliet

De Marie Kleine-Gartman Essayprijs wordt
mogelijk gemaakt door de Van Bijleveltstichting.