20 okt 2014

Uitreiking Marie Kleine-Gartman Pen

0 Comment

gedeeld-belang-affiche-MKG-Pen-2014-DEF

Locatie: De Brakke Grond, Amsterdam
Tijd: 17.00 – 19.00
Datum: Maandag 8 december

Laten we het een feestelijk debat noemen. Of een debat met een feestelijke uitreiking. Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en het Nederlands Toneelverbond nodigen je van harte uit de uitreiking van de Marie Kleine-Gartman Pen 2014 bij te wonen.

De prijs bestaat uit een  bedrag van € 1500 voor het schrijven van een nieuw essay. Max Arian, Naima Azough en prijswinnares van de Pen 2013 Anoek Nuyens nomineerden: Robbert van Heuven, Sébastien Hendrickx Erica Smits, Charlotte De Somviele, Evelyne Coussens, Simon van den Berg, Daan Bauwens en Tobias Kokkelmans.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om een dimensie van theaterkritiek aan de orde te stellen die in debatten meestal onderbelicht blijft: de waarde van kritiek voor theatermakers en theatersector zelf.

Hebben theatermakers en critici niet uiteindelijk hetzelfde belang: een bloeiende en rijke theatercultuur? Is de tijd aangebroken voor een verbond? Zodat ingesleten handelswijzen en codes kunnen worden ingeruild voor wederzijds inspirerende verhoudingen?

brakkegrondFilosoof Thijs Lijster (Universiteit Groningen) zorgt voor het denkkader; Moniek Merkx (Maas theater en dans), Noël Fischer (NTjong), de genomineerden en een Vlaamse gast brengen hun ervaringen en ideeën in. Gastheer is Timen Jan Veenstra (De Tekstsmederij).

De toegang is gratis en  de NTV uitgave Marie  Kleine-Gartman Shortlist 2014. incl. een nieuw essay van Anoek Nuyens ligt klaar. Meld je aan via nederlandstoneelverbond [apenstaartje] gmail.com en geef aan of je na afloop bij De Brakke Grond een maaltijd (met korting) wilt nuttigen. Aanmelden graag voor maandag 1 december.

 

[omhoog]