01 dec 2014

Even voorstellen: Sébastien Hendrickx

0 Comment
Sébastien Hendrickx

Sébastien Hendrickx

Sébastien Hendrickx onderneemt in Kunst die zich voordoet alsof ze iets anders is dan kunst de intelligente poging kunstenaarspraktijken, waarvan hij zelf als dramaturg deel van uitmaakt, hun plek te geven in de geschiedenis van de avantgarde. Want al verplaatsen hij en zijn collegae kunstenaars zich letterlijk en figuurlijk naar maatschappelijk domeinen als de politiek, de stedenbouw of de commercie, het werk blijft een kunstwerk. En dat is ook precies hun troef.

Sébastien Hendrickx legt uit, theoretiseert en betoogt. Om de lezer te laten ontdekken dat de vraag naar het engagement van kunstenaars ook anders gesteld kan worden: wat levert dat engagement de kunst eigenlijk op. Veel volgens Hendrickx.

Om met zijn ZOOLOGICAL INSTITUTE FOR RECENTLY EXTINCT SPECIES een eigenzinnige weg te kunnen inslaan, moest Jozef Wouters natuurlijk zicht krijgen op het samenstellen, classificeren en presenteren van een standaard natuurhistorische collectie.

Met hun do it yourselve mentaliteit betreden kunstenaars onbekend terrein:
Zo willen de mensen achter SHOP SHOP het hele juridisch-financiële proces doorlopen dat bij het oprichten van een ‘echte’ winkel komt kijken. Om die reden besloten ze geen beroep te doen op kunstsubsidies, maar zich als andere winkeliers te onderwerpen aan de bestaande wettelijke regels en financiële risico’s.

Hij labelt het werk: Deze kunstenaars wenden ‘alsof strategieën ‘ aan. Zij schrijven een alsof -grondwet (Christophe Meierhans), beginnen een alsof -architectenbureau (Jozef Wouters) , bouwen een historisch museum(Thomas Bellinck) of een alsof- kunstschool annex kunstencentrum (Renzo Martens). Zij maken ‘een dubbele beweging’:
Enerzijds verplaatst een kunstenaar zich spelenderwijs in een specifieke maatschappelijke praktijk door het nabootsen van een set rollen, activiteiten, procedures, discoursen, attributen en ruimtes eigen aan die praktijk – net genoeg om er de dominante metafoor in het werk van te maken. Anderzijds wordt deze praktijk binnengeloodst in het domein van de kunst, waar ze – vrijgemaakt van haar eigen conventies – kan worden gemanipuleerd en bevraagd.

‘Enerzijds slaan zij met een grote leergierigheid bruggen tussen kunst en leven: de verplaatsingen in andere maatschappelijke praktijken maken de inhoudelijke vragen binnen hun werk heel concreet en tastbaar en zorgen voor een uitbreiding van het veld van vormelijke mogelijkheden. Anderzijds blijven zij de kunst behoedzaam van het leven onderscheiden: zij kunnen zich vrijmaken van de conventies die andere maatschappelijke praktijken tekenen, en deze praktijken daarom radicaal anders beschouwen. Daarom mogen we van dit potentieel van maatschappelijke innovatie geen sluitende antwoorden of oplossingen verwachten. Iets in kunst blijft het denken en de verbeelding altijd openhouden. En even lijkt het alsof alles anders kan….”

1721597159

Meer lezen van Sébastien Hendrickx?
In de tussentijd
Courant van VTI met drie theaterkritieken van Sébastien Hendrickx op pagina 14, 30 en 45

Zijn Curriculum Vitae
In 2010-2011 was Sébastien Hendrickx artistiek leider van Bâtard Festival en lid van de artistieke staf van KVS. Als dramaturg werkt(e) hij voor verschillende podiumkunstenaars, waaronder Benjamin Verdonck, Thomas Bellinck, Jozef Wouters, Heike Langsdorf, Simon Allemeersch en Ula Sickle. Sinds juni 2014 maakt hij deel uit van de redactie van het podiumkunstentijdschrift Etcetera.

[omhoog]