23 feb 2017

Nominaties bekend

0 Comment

Maar liefst 59 essays – afkomstig uit alle hoeken van Nederland en Vlaanderen – zijn ingezonden om mee te dingen naar de Marie Kleine-Gartman Essayprijs. Dit toont niet alleen aan dat er een groot reservoir bestaat aan schrijftalent maar ook dat er een niet-aflatende behoefte is aan reflectie op de waarde en betekenis van de kunsten. Beide conclusies stemmen hoopvol.

In de afgelopen twee weken heeft de jury alle teksten gelezen en vervolgens een eerste selectie gemaakt. Daarbij zijn verschillende criteria meegewogen: de mate waarin het essay beantwoordt aan de gestelde opdracht, de wijze waarop de ‘persoonlijkheid’ van de auteur tot uiting komt (wat standpunt betreft, maar ook qua originaliteit en stijl), de manier waarop het onderwerp in een bredere context wordt geplaatst, en de vraag of het essay boeiend is voor een breed publiek. De keuze was niet eenvoudig. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit van de inzendingen: die was hoog.

Nominaties en prijsuitreiking
Na uitvoerig beraad heeft de jury uiteindelijk drie nominaties vastgesteld:

Irma Driessen, voor het essay ‘Dialoog’;
Ingrid de Rond, voor het essay ‘Tragiek en anti-tragiek, verkenningen in een tranendal’;
Marianne Van Boxelaere, voor het essay ‘Fifty Grades of Shame’.
Zij maken kans op de prijs van EUR 2.500,- en publicatie van het winnende essay in De Groene Amsterdammer. De jury heeft tevens besloten tot één eervolle vermelding voor de inzending van Marieke Giebels.

De winnaar van de Marie Kleine-Gartman Essayprijs 2016 wordt bekendgemaakt op donderdag 2 maart om 21.00u in de Koninklijke Foyer van de Stadsschouwburg Amsterdam, na afloop van ‘Jihad – de voorstelling’ (onder regie van jurylid Daria Bukvić).

Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Achtergrond
De Marie Kleine-Gartman Essayprijs, uitgeschreven door het Nederlands Toneelverbond in samenwerking met De Groene Amsterdammer, had dit jaar als thema ‘Kunst in tijden van onrust’. Van oudsher verhouden podiumkunstenaars zich via hun werk tot de pijnpunten en taboes in een samenleving. Ook nu. Op de grote podia of juist op simpele locaties, al of niet samen met niet-professionele spelers, mengen zij zich in het maatschappelijke debat. De organisatoren hoopten op essays die deze betrokkenheid vanuit nieuwe en verrassende invalshoeken zouden benaderen.

De jury bestond uit Daria Bukvić, theatermaker, Mavis Carrilho, consultant, coach en bestuurder, en Roos van der Lint, redacteur kunst van De Groene Amsterdammer. De voorzittershamer werd gehanteerd door Cas Smithuijsen, bijzonder hoogleraar bij de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur van de Boekmanstichting.

[omhoog]