28 sep 2016

Marie Kleine-Gartman Essaywedstrijd 2016

0 Comment

Motto essay

Kunst in tijden van onrust.

Een nieuw (politiek) theater?

Het Nederlands Toneelverbond en De Groene Amsterdammer nodigen uit tot het schrijven van het Marie Kleine – Gartman Essay 2016.

Internationaal beheersen terreur, de vluchtelingenstromen en machtsverschuivingen het nieuws. Nationaal zijn er steeds weer ‘kwesties’ waarbij voor- en tegenstanders elkaar fel en weinig beredeneerd  de (morele) waarheid betwisten. Het publieke debat over alles wat betrekking heeft op onze perceptie van identiteit en (collectieve) geschiedenis lijkt beladen met emoties.

Podiumkunstenaars verhouden zich via hun werk van oudsher tot de pijnpunten en taboes in een samenleving. Ook nu. Op de grote podia of juist op simpele locaties, al of niet samen met niet-professionele spelers,  mengen zij zich in het debat.

De organisatoren hopen op essays die deze betrokkenheid vanuit nieuwe en verrassende invalshoeken benaderen.  Het beste essay wordt gepubliceerd in De Groene Amsterdammer en beloond met 2.500 euro; het beste tweede en derde essay maken kans op verschijnen in een van de Vlaamse en Nederlandse cultuurtijdschriften die aangesloten zijn bij De Nieuwe Garde.

Na zeven keer de Marie Kleine-Gartman Pen te hebben zien gaan van de ene kunstenaar naar de andere wetenschapper of theatercriticus; na twee keer een schrijfopdracht te hebben verleend aan een talentvol jong auteur, doet het bestuur van het Nederlands Toneelverbond het in 2016 anders. Met De Groene Amsterdammer samen schreef het een essaywedstrijd uit. Uit de uitnodiging spreekt hopelijk dat dit gezamenlijke initiatief ook voortkomt uit de wens dat denkers en schrijvers zich in het publieke debat uitspreken over de mogelijke toekomst van die prachtige kunstvorm, het theater. Het dossier ‘Nabijheid & Distantie’ in het septembernummer van TM maakt een bijzonder waardevolle aanvang in het denken over een nieuw (politiek) theater. De Groene en het Nederlands Toneelverbond hopen ook dat juist niet-professionele lezers nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken kunnen bieden. Het bestuur zocht een jury die de kunst, het theater en de maatschappelijke terreinen vertegenwoordigt waarop het thema Kunst in tijden van onrust aansluit. Het vroeg Cas Smithuijsen, voormalig directeur van de Boekmanstichting, de voorzitter te worden. Het NTV hoopt dat schrijvers uit alle disciplines van de kunst en de wetenschap willen meedoen en dat zowel de theaterkenner als de theaterliefhebber zal meedingen.

Deelnemers krijgen tot 1 februari 2017 de tijd om hun essay in te dienen. De uitreiking vindt plaats op donderdagavond 2 maart 2017 in de Stadsschouwburg Amsterdam.

*Let op: de inzendtermijn is inmiddels gesloten.*

[omhoog]